Barneteatret Vårt

Barneteatret Vårt

 • støtter og bistår teaterforeningen
 • sender informasjon om teaterforestillingene som kommer
 • gir rabatterte billetter til medlemmene
 • hjelper og organiserer møter med evnt  skuespillere og andre / teatersjef  i tilknytning til forestillingene
 • låner ut lokaler til manuslesing
 • inviterer teaterverter til generalprøve på  egenproduserte forestillinger
 • inviterer til informasjonskveld før høst – og vårhalvåret for teatervertene med bevertning
 • låner ut lokaler til arrangement i teaterforeningen
   

 Ålesund Teaterforening :

 • er teatervenn og ønsker publikum velkommen på forestillingene
 • er kontrollører på forestillingene
 • arrangerer møter med evnt skuespillere eller teatersjef i tilknytning til forestillinger
 • er aktive markedsførere for forestillingene gjennom medlemsbrev, Facebook og hjemmeside
 • arrangerer manuslesing for enkelte av forestillingene som teateret setter opp

 

Billettfond til barn – og ungdom

Arbeidet teatervertene gjør honoreres etter en timesats. Pengesummen blir omgjort til gratisbilletter til barn – og ungdom i Ålesund gjennom skolene. Det blir opplyst om  på forestillingene at teaterbillettene er gitt av Ålesund Teaterforening.