teater dialog

Teater Dialog er en lukket undergruppe i Ålesund Teaterforening. Bakgrunnen for at denne gruppa er lukket er at de driver med forestillinger som er beregnet på gruppas størrelse, 4 personer.

Den første forestillingen var det selvskrevne stykket "Gjenforeningen" som ble fremført i 2010.

De har blant annet satt opp forestillinger med "Tante Brun, tante Grønn, tante Fiolett og onkel Blå" av Elsa Beskow. Her fra "Tante Brun fødselsdag"

teater dialog

Teater Dialog har egen hjemmeside på Facebook om du ønsker mer informasjon.