Bli teatervert

Bli teatervert, du også?

 

Ålesund Teaterforening er verter på de fleste forestillingene på kulturhusene våre.

 

Å være vert

 • er å ønske publikummet smilende velkommen
 • er å være kontrollør i døra
 • er å passe dørene under forestilling
 • er å åpne dørene etter forestilling når lyset er tent
 • er å hjelpe til i garderoben før og etter forestilling
 • er å være vakt i garderoben under forestilling
 • er å vise publikum sitteplass i salen
 • er å hjelpe rullestolbrukere på plass
 • er å hjelpe til å rydde i salen etter forestilling
 • er å kunne rømningsveiene til kulturhuset og henvise publikum ut i en nødsituasjon
   

Teatervenn på teaterforestillingene til Riksteatret og Teatret Vårt. På disse forestillingene deler vi alltid ut fruktkurver til skuespillere og stab, og ønsker dem hjertelig velkommen.

Som kontrollører får teaterforeningen en timesats med kulturhuset for arbeidet vi gjør. Disse midlene bruker vi igjen på å gi forestillinger til barn – og ungdom gjennom skolene.

Barneteatret Vårt og Teatret Vårt arrangerer Kick Off for teatervennene i forkant av høst – og vår forestillingene med bevertning.

Teaterforeningen inviterer til egne sammenkomster for teatervertene for den innsatsen de gjør for foreningen.

 

Vi trenger flere verter…. bli en du også !!!         Ta kontakt med oss !!!