Børsen

Børsen

  • oversender informasjon om forestillingene som kommer
  • behjelpelig med å låne ut lokaler til arrangement i teaterforeningen

 

 Ålesund Teaterforening :

  • er teatervenn og ønsker publikum velkommen på teaterforestillingene på kulturhusene
  • setter opp og organiserer verter / kontrollører på kulturhusene
  • er kontrollører og garderobe ansvarlige på de fleste forestillinger på kulturhusene
  • henger opp plakater i forbindelse med forestillinger
  • er aktive markedsførere for teater-forestillingene gjennom medlemsbrev, Facebook og hjemmeside
  • bistår gjerne med «Opplev mer» aktiviteter i tilknytning til teater forestillinger
  • har vært behjelpelige med drift av cafe på kulturhusene i perioder
  • har kjøpt inn 30 stoler til cafeen på Parken kulturhus