Høstscena

Høstscena

  • oversender informasjon om forestillingene som kommer
  • arrangerer informasjonsmøte for frivillige i forkant av Høstscena
  • arrangerer frivillighetsfest for frivillige i etterkant av Høstscena
     

 Ålesund Teaterforening :

  • er aktive markedsførere av Høstscena gjennom medlemsbrev, Facebook og hjemmeside
  • oppfordrer medlemmene til å delta som frivillige
  • kjøper 2 festivalpass som blir trukket ut blant medlemmene
  • sitter i styret for Stiftelsen Ålesund Teaterfestival / Høstscena