Riksteateret 

Riksteatret

 • støtter og bistår teaterforeningen
 • sender informasjon om teaterforestillingene som kommer
 • gir rabatterte billetter til medlemmene
 • hjelper og organiserer møter med evnt  skuespillere og andre / teatersjef  i tilknytning til forestillingene
 • har billettfond der medlemmer kan søke for skoleklasser om gratis billetter
   

 Ålesund Teaterforening :

 • er teatervenn og ønsker publikum velkommen på forestillingene
 • er kontrollører og garderobe ansvarlige på forestillingene
 • ønsker skuespillere og stab velkommen med hyggelig hilsen og fruktfat
 • arrangerer møter med evnt skuespillere eller teatersjef i tilknytning til forestillinger
 • er aktive markedsførere for forestillingene gjennom medlemsbrev, Facebook og hjemmeside
 • arrangerer manuslesing for enkelte av forestillingene som teateret setter opp