Teatervenner Norge

Teatervenner Norge jobber for oss

  • arbeider for et bredt profesjonelt scenekunsttilbud i hele landet.
  • arbeider for et godt teatertilbud for barn og unge.
  • er teatervennenes talerør ovenfor myndighetene og teatrene.
  • støtter og bistår lokalforeningene
  • støtter opp om etablering av teatervenneforeninger og ungdomsforeninger.

Teatervenner Norge er pålagt å holde seg løpende orientert om scenekunstutredninger, sentrale og regionale politiske drøftinger og forslag som vil kunne føre til reduksjon av scenekunsttilbudet ved distriktenes spillesteder og agerer deretter. Landsforbundet følger teatrenes turnéplikt og rapporterer når det er påkrevd.

 

 Ålesund Teaterforening en av Teatervenneforeningene:

  • er et sosialt og faglig fellesskap
  • støtter opp om sitt produserende teater eller kulturhus
  • bidrar til en bedre totalopplevelse rundt forestillingen
  • er aktive markedsførere for å få flere til å gå i teatret

Teatervenneforeningene støtter frigrupper på sitt hjemsted, og TN arbeider for å få flere produksjoner fra det frie scenekunstfeltet ut i distriktene.