Teatret vårt

Teatret Vårt

 • støtter og bistår teaterforeningen
 • sender informasjon om teaterforestillingene som kommer
 • sender manus til manuslesingene
 • gir rabatterte billetter til medlemmene
 • hjelper og organiserer møter med evt. skuespillere og teatersjef i tilknytning til forestillingene
   

 Ålesund Teaterforening :

 • er teatervenn og ønsker publikum velkommen på forestillingene
 • er kontrollører og garderobe ansvarlige på forestillingene
 • ønsker skuespillere og stab velkommen med hyggelig hilsen og fruktfat
 • arrangerer møter med evnt skuespillere eller teatersjef i tilknytning til forestillinger
 • er aktive markedsførere for forestillingene gjennom medlemsbrev, Facebook og hjemmeside
 • arrangerer manuslesing for enkelte av forestillingene som teateret setter opp
 • arrangerer teatertur til Teaterfesten i Molde hvert år i mars